Fundación Castelao

Eighty-one people gathered in 1984 in Compostela to set up this Foundation. Castelao's remains had been resting in the Pantheon of Galicia in Bonaval for seven months; therefore, his works and his ideas had yet to reach all citizens. Today we continue in the same “imperious herd” favouring and stimulating the knowledge of the genius of Castelao.

Teresa Rodríguez Castelao signs the deed of Fundación Castelao in the presence of other founding trustees, on December 28, 1984 in Santiago de Compostela. Reproduction of *El Ideal Gallego*.

Founding members of Fundación Castelao

Gathered in assembly
at the Museo do Pobo Galego in January 1985.

Acuña Castroviejo, Fernando
Álvarez Martínez, Laureano
Baltar Tojo, Francisco Javier
Barral Otero, Jacobo
Basallo Paz, Luís
Beiras García, Manuel
Beiras Torrado, Xosé Manuel
Caamaño Suárez, Manuel
Carrasco Duaso, Dámaso
Centro Galego de Buenos Aires
Cerviño González, Francisco Julio
Concello de Rianxo
Couceiro Rivas, Jesús
Crego Cervantes, Bernardino Vicente
Delgado Gurriarán, Florencio
Díaz Pardo, Isaac
Domínguez Martínez, José Francisco
Dónega Rozas, Marino
Estévez Fernández, Xerardo
Fernández Albor, Gerardo
Fernández González, José
Filgueira Valverde, José
Fraga Bermúdez, José María
Fraguas Fraguas, Antonio
Fuente Bermúdez, José María de la
Gallego Nogueira, Josefa Dolores
García Amigo, Roberto
García del Río, María del Carmen
García Martínez, Carlos
García Sabell, Domingo
García-Bodaño Zunzunegui, Salvador
Gómez Segade, José Antonio
González Beramendi, Justo
González García, Daría
González López, Pedro
González Reboredo, José Manuel
Jiménez Alonso, María Blanca
Lamela Vilariño, Paz
Liñares Giraut, Amancio
Lois Calviño, Rubén
López Franco, Francisco
Lorenzo Fernández, Xoaquín
Martínez Castromán, María Isabel
Martínez López, Ramón
Meijón Pazos, Manuela
Mella Villar, Carlos
Moro Rodríguez, Víctor
Otero Fernández, Ernesto
Pajares Vales, Carlos
Palacios, Antonio
Palleiro Domato, Fernando
Paz Andrade, Valentín
Paz Sieira, Antonio
Paz-Andrade Rodríguez, Alfonso
Pérez González, Manuel
Piñeiro López, Ramón
Pousa Antelo, Avelino
Prieto Fontoira, Carlos
Quintela Nóvoa, Fernando
Recemil Tábora, José
Rielo Carballo, Manuel
Río Barja, Francisco
Rivas Hervés, José
Rodríguez Castelao, Teresa
Rodríguez de Bretaña, Rogelio
Rodríguez Pichel, Manuel
Rodríguez Troncoso, Amador
Rosón Pérez, Antonio
Rouco Varela, Antonio María
Saenz Fernández, María Dolores
Santiago Valencia, Gustavo
Seixas Seoane, Miguel Anxo
Sixto Seco, Agustín
Sobrino Manzanares, María Luisa
Suárez Moscoso, Manuel
Tubío Garrido, Manuel
Varela Jácome, Benito
Vázquez Portomeñe, Víctor
Velo Velo, Manuel
Villares Paz, Ramón
Zulueta de Haz, Alfonso

Patrons of Fundación Castelao

Appointed on October 21, 2022

Francisco Cerviño González
Noelia Gómez Calvo
Ernesto Otero Fernández (David)
Uqui Permui Martínez
Miguel Anxo Seixas Seoane
Ruth Varela Iglesias

Justo Beramendi González
(Museo do Pobo Galego)
Valentín García Gómez
(Xunta de Galicia)
Adolfo Muíños Sánchez
(Concello de Rianxo)
Mercedes Rosón Ferreiro
(Concello de Santiago)
Diana Santiago Iglesias
(Universidade de Santiago de Compostela)
Elisardo Temperán Villaverde
(Arcebispado de Santiago)

Executive Commission

of Fundación Castelao

Appointed on October 21, 2022

Chairman:
Miguel Anxo Seixas Seoane

Secretary:
Diana Santiago Iglesias

Treasurer:
Ruth Varela Rodríguez

Board Members:
Uqui Permui Martínez
Noelia Gómez Calvo

Statutes of Fundación Castelao

Read in pdf (in Galician)

estatutoscastelao.pdf (255.53 KB)