A fundación Castelao

Foron oitenta e unha persoas as congregadas en 1984 en Compostela para constituír esta Fundación. Había sete meses que os restos de Castelao repousaban no Panteón de Galiza en Bonaval; porén as súas obras e as súas ideas aínda deberían chegar a toda a cidadanía. Hoxe seguimos na mesma «manda imperiosa» favorecendo e estimulando o coñecemento do xenio de Castelao.

Teresa Rodríguez Castelao asina a escritura da Fundación Castelao en presencia doutros padroeiros fundadores, o día 28 de decembro de 1984 en Santiago de Compostela. Reprodución de *El Ideal Gallego*.

Membros fundadores da Fundación Castelao.

Reunidos en asemblea
no Museo do Pobo Galego
en xaneiro de 1985.

Acuña Castroviejo, Fernando
Álvarez Martínez, Laureano
Baltar Tojo, Francisco Javier
Barral Otero, Jacobo
Basallo Paz, Luís
Beiras García, Manuel
Beiras Torrado, Xosé Manuel
Caamaño Suárez, Manuel
Carrasco Duaso, Dámaso
Centro Galego de Buenos Aires
Cerviño González, Francisco Julio
Concello de Rianxo
Couceiro Rivas, Jesús
Crego Cervantes, Bernardino Vicente
Delgado Gurriarán, Florencio
Díaz Pardo, Isaac
Domínguez Martínez, José Francisco
Dónega Rozas, Marino
Estévez Fernández, Xerardo
Fernández Albor, Gerardo
Fernández González, José
Filgueira Valverde, José
Fraga Bermúdez, José María
Fraguas Fraguas, Antonio
Fuente Bermúdez, José María de la
Gallego Nogueira, Josefa Dolores
García Amigo, Roberto
García del Río, María del Carmen
García Martínez, Carlos
García Sabell, Domingo
García-Bodaño Zunzunegui, Salvador
Gómez Segade, José Antonio
González Beramendi, Justo
González García, Daría
González López, Pedro
González Reboredo, José Manuel
Jiménez Alonso, María Blanca
Lamela Vilariño, Paz
Liñares Giraut, Amancio
Lois Calviño, Rubén
López Franco, Francisco
Lorenzo Fernández, Xoaquín
Martínez Castromán, María Isabel
Martínez López, Ramón
Meijón Pazos, Manuela
Mella Villar, Carlos
Moro Rodríguez, Víctor
Otero Fernández, Ernesto
Pajares Vales, Carlos
Palacios, Antonio
Palleiro Domato, Fernando
Paz Andrade, Valentín
Paz Sieira, Antonio
Paz-Andrade Rodríguez, Alfonso
Pérez González, Manuel
Piñeiro López, Ramón
Pousa Antelo, Avelino
Prieto Fontoira, Carlos
Quintela Nóvoa, Fernando
Recemil Tábora, José
Rielo Carballo, Manuel
Río Barja, Francisco
Rivas Hervés, José
Rodríguez Castelao, Teresa
Rodríguez de Bretaña, Rogelio
Rodríguez Pichel, Manuel
Rodríguez Troncoso, Amador
Rosón Pérez, Antonio
Rouco Varela, Antonio María
Saenz Fernández, María Dolores
Santiago Valencia, Gustavo
Seixas Seoane, Miguel Anxo
Sixto Seco, Agustín
Sobrino Manzanares, María Luisa
Suárez Moscoso, Manuel
Tubío Garrido, Manuel
Varela Jácome, Benito
Vázquez Portomeñe, Víctor
Velo Velo, Manuel
Villares Paz, Ramón
Zulueta de Haz, Alfonso

Padroeiros da Fundación Castelao.

Nomeados o 21 de outubro de 2022

Francisco Cerviño González
Noelia Gómez Calvo
Ernesto Otero Fernández (David)
Uqui Permui Martínez
Miguel Anxo Seixas Seoane
Ruth Varela

Justo Beramendi González
(Museo do Pobo Galego)
Valentín García Gómez
(Xunta de Galicia)
Adolfo Muíños Sánchez
(Concello de Rianxo)
Mercedes Rosón Ferreiro
(Concello de Santiago)
Diana Santiago Iglesias
(Universidade de Santiago de Compostela)
Elisardo Temperán Villaverde
(Arcebispado de Santiago)

Comisión Executiva da Fundación Castelao.

Nomeada o 21 de outubro de 2022

Presidente:
Miguel Anxo Seixas Seoane

Secretaria:
Diana Santiago Iglesias

Tesoureira:
Ruth Varela

Vogais:
Uqui Permui Martínez
Noelia Gómez Calvo

Estatutos da Fundación Castelao.

Ver en PDF

estatutoscastelao.pdf (255,53 KB)