Aviso Legal

1. Obxecto e introdución
O presente sitio web ten como obxecto difundir a vida e obra de Castelao e as funcións e actividades da Fundación Castelao
Este documento establece as condicións que rexen o uso deste sitio web (fundacioncastelao.gal). Pregámoslle que lea atentamente os seguintes apartados antes de usar o presente sitio web. Utilizando este sitio web, Vostede declara a súa conformidade cos presentes Termos e coas nosas Políticas de Protección de Datos e Cookies. Se vostede non está de acordo con todos os termos e Políticas de Protección de Datos e Cookies, non deberá usar esta web .
Se tes algunha dúbida relacionada coas Condicións de Uso ou coas Políticas de Protección de Datos pódenos contactar a través das nosas canles de contacto.

2. Os nosos datos
Informamos aos usuarios de que este espazo web e todo o seu material pertencen á Fundación Castelao con C.I.F. G15099252 de agora en adiante A FUNDACIÓN, con domicilio social en Rua do horreo, 37, local 8. 15702 - (Santiago De Compostela) - A Coruña.
Mail de contacto: contacto@fundacioncastelao.gal

3. Datos dos usuarios e visita da páxina web
A información ou datos persoais que vostede proporcione serán tratados de acordo coas disposicións na Políticas de Protección de Datos. Ao usar este sitio web, acepta o tratamento destes datos e información e declara que toda a información ou datos que nos proporciona é verdadeira e correspondese coa realidade.

4. Uso do noso sitio web
A FUNDACIÓN reservase o dereito de introducir modificacións ou de omitir parcial ou totalmente os contidos do presente sitio web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso ó sitio web, ben sexa de forma temporal ou permanente.
Ó facer uso do presente sitio web, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos, sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
O presente sitio web está rexido polas condicións aquí establecidas e máis pola lexislación vixente aplicable.
Coa utilización do presente sitio Web, vostede acepta e comprometese a:
Facer uso deste sitio web unicamente para realizar consultas e obter información sobre o noso traballo e sobre os proxectos nos que participamos.
Non realizar ningunha consulta falsa ou cunha finalidade fraudulenta.
Facilitarnos os seus datos de contacto de xeito veraz e exacto. Así mesmo, poderemos facer uso deses datos para poñernos en contacto con vostede
Cando vostede contacte con nos a través de calquera das canles de contacto que poñemos a súa disposición vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos.

5. Responsabilidade
A FUNDACIÓN non será responsable en ningún caso por causa directa ou indirecta, económica, perda de clientes ou beneficios perdidos, ocasionados a usuarios ou a terceiros como resultado do uso deste sitio web.
A FUNDACIÓN tampouco será responsable dos erros ou omisións nos contidos da presente páxina web, así como do eventual suposto de mal funcionamento da plataforma web ou da transmisión de virus informáticos.

6. Propiedade industrial e intelectual
En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de A FUNDACIÓN.
O usuario comprometese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de A FUNDACIÓN. O usuario poderá visualizar os elementos do sitio Web e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de A FUNDACIÓN.
En virtude da lexislación vixente sobre propiedade intelectual, A FUNDACIÓN é o único propietario dos contidos publicados baixo o seu nome a través do presente sitio Web. Así mesmo, as imaxes ou materiais contidos no presente sitio Web, que pertenzan a terceiras persoas, están protexidas polos seus propios dereitos de propiedade intelectual, polo que o usuario tampouco estará autorizado para reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ou explotar ditos materiais sen a autorización de ditos terceiros.
Estes dereitos de propiedade intelectual son irrenunciables e inalienables, acompañan ó autor ou artista, intérprete ou executante durante toda su vida e ós seus herdeiros cando teña lugar o falecemento de aqueles.
Estes dereitos de propiedade intelectual comprenden á súa vez os seguintes dereitos:

Este sitio está elaborado con software libre e licencia GNU / GPL.
Recoñecemento - Non comercial - SenObraDerivada (by-nc-nd): Non se permite o uso comercial da obra orixinal ou a xeración de obras derivadas.

Este traballo está baixo a licenza Creative Commons-Recoñecemento-NonComercial-SenObraDerivada 3.0.

7. Virus, piratería e outros ataques informáticos
Vostede non debe facer uso indebido deste sitio web a través da introdución intencionada no mesmo de virus, cabalos de Troia, gusanos, bombas lóxicas ou calquera outro software ou material tecnolóxico prexudicial. Vostede non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor no que se aloxa a devandita páxina ou a calquera servidor, computadora ou base de datos relacionada co noso sitio web. Vostede acepta non atacar este sitio web mediante un ataque de denegación de servizo ou un ataque de denegación de servizo distribuído.
O incumprimento desta cláusula podería implicar a comisión de infraccións tipificadas polas normas legais aplicables. Informaremos de calquera incumprimento deste regulamento ás autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Do mesmo xeito, en caso de incumprimento desta cláusula, o usuario responsable deixará de ser autorizado inmediatamente para utilizar este sitio web.
A FUNDACIÓN non será responsable de ningún dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou outro programa ou material tecnolóxico que resulte prexudicial e que poida afectar ó seu ordenador, equipos de informática, datos ou materiais resultantes do uso deste sitio web ou da descarga dos contidos da mesma ou dos contidos das páxinas web que teñan ligazóns na nosa páxina web.

8. Enlaces da nosa páxina web
No caso de que o noso sitio web conteña ligazóns a outras páxinas web e materiais de terceiros, estas ligazóns só se proporcionan con fins informativos, sen ter ningún control sobre o contido destas páxinas web ou dos seus materiais. Polo tanto, non nos responsabilizamos por ningún dano ou perda derivada do seu uso.
A FUNDACIÓN resérvase o dereito de eliminar calquera ligazón en calquera momento.