• Autor: Manuel Buciños
  • Ubicación: Praza da Imprenta de Ourense
  • Data: 12 de maio de 2001