• Autor: César Lombera
  • Ubicación: Café Moderno de Pontevedra
  • Data: 3 de xaneiro de 2006