• Autor: Carrera Payne
  • Xornal: Opinión Gallega, Bos Aires, nº 156
  • Data: xaneiro de 1955