• + Expand All

  1886

  Nacemento

  1889

  Corpo enfermizo

  1893

  Escolarización

  1897

  Nace Josefina

  1898

  Nace Teresa
 • + Expand All

  1900

  Regreso a Galicia

  1903

  Estudos universitarios

  1905

  Primeiras obras coloristas asinadas

  1906

  Na tuna

  1907

  Coñece á que será a súa muller

  1908

  Exposición en Madrid
  Autocaricaturas

  1909

  Varias publicacións e pinturas
 • + Expand All

  1910

  Exerce a medicina e fai debuxos humorísticos

  1911

  Conferencia 'Algo acerca de la caricatura'

  1912

  Primeira exposición individual

  1913

  Sociedad Pro Cultura de Rianxo

  1914

  Nacemento do seu fillo, Alfonso Luís

  1915

  Traslado a Madrid

  1916

  Ingreso nas Irmandades da Fala

  1917

  Primeira colaboración gráfica en A Nosa Terra

  1918

  Sae Nós no xornal El Noroeste

  1919

  Colabora no Manifesto para a II Asemblea Nazonalista
 • + Expand All

  1920

  Expón os debuxos de Nós

  1921

  Viaxe a París

  1922

  Publícase Un ollo de vidro

  1923

  Chega a censura a Galicia

  1924

  Incorporación ó Seminario de Estudos Galegos

  1925

  Lectura de Cousas

  1926

  Publícase Cousas

  1927

  Agrávase a doenza nos ollos

  1928

  Morre o seu fillo

  1929

  Viaxe a Bretaña
 • + Expand All

  1930

  Publica Cincoenta homes por dez reás

  1931

  Sae elexido deputado

  1932

  Acto de desagravio en Lugo

  1933

  Pacto de Compostela

  1934

  Publícase Os dous de sempre

  1935

  Regreso do seu desterro en Badaxoz

  1936

  Estatuto de Autonomía

  1937

  Galicia Mártir e Atila en Galicia

  1938

  Viaxes á URSS, EEUU e Cuba

  1939

  Estadía en Nova York
 • + Expand All

  1940

  Traslado a Bos Aires

  1941

  Estrea de Os vellos non deben de namorarse

  1942

  Sae A Nosa Terra en Bos Aires

  1943

  Remata Sempre en Galiza

  1944

  Constitúese o Consello de Galiza

  1945

  Viaxes a México, EEUU e Cuba

  1946

  Nomeado ministro da II República Española no exilio

  1947

  Deixa o goberno no exilio

  1948

  Conmemoracións galeguistas

  1949

  Derradeiro escrito de Castelao
 • + Expand All

  1950

  Morre Castelao