Ciclo Conferencias Lalín. Cambio ponencias

Ciclo Conferencias Lalín. Cambio ponencias

Debido a un axuste de axenda, o programa das conferencias altérase do seguinte xeito:

A intervención de Dna. Encarna Otero Cepeda pasa para o xoves 20 ás 20.30h. e a intervención de D. Miguel Anxo Seixas Seoane será o venres 21 ás 20:30h